Únete!

Conéctate con Google
Ó
Responsable: FUNDACIÓN ALBOAN
Finalidade: Xestión das solicitudes, consultas realizadas e envío de información.
Lexitimación: Consentimentos obtidos, interese lexítimo e cumprimento da normativa.
Destinatarios: Terceiros prestadores de servizos, incluíndo transferencias internacionais.
Dereitos: Acceso, rectificación, supresión, limitación do tratamento, portabilidade de datos ou oposición, incluída a oposición a decisións individuais automatizadas.
Procedencia: Usuario.