SINATU EMAKUMEENTZAKO MIGRAZIO SEGURUAGO BATEN ALDE

Emakumeek etxetik ihes egin behar izaten dute gerraren, indarkeriaren, pobreziaren edo bazterketaren ondorioz. Gerretan, Ukrainan bezala, ezin ditugu bistaratu gabe utzi aterpe egoeran dauden emakumeek dituzten erronka gehigarriak: pertsonen salerosketa, sexu-indarkeria, estortsioak, sexu-esplotaziorako sareak eta bahiketak. Mugikortasun behartuko prozesuetan, emakumeek eta neskatoek, gehiengoa izanik, arreta, laguntza eta babeserako neurri espezifikoak behar dituzte.

Alboan, Entreculturas, Ellacuría Fundazioa eta MigratzaileentzakoJesuitenZerbitzua erakundeok sinadurak biltzeko kanpaina hau aurkezten dugu: “Emakumeokmartxan: emakumemigratzaileak, eskubideakdituztenemakumeak”.

Premiazkoa da eskatzea genero-ikuspegiagehitzekoMigrazioari eta AsiloariburuzkoEuropakoItunberrian, pertsona migratzaileen eskubideak babesteko eta emakumeen migrazio-prozesuak baldintzatu eta oztopatzen dituzten indarkeria ugarien aurkako erantzuna bermatzeko.

Europako Batzordeak Migrazioari eta Asiloari buruzko Europako Itunaren proposamen bata urkeztuzuen 2020an, eta Ursula von der Leyen-ek honela definituzuen: “EBkomigrazio- eta asilo-politikarako hasiera berribat”. Hala ere, itzulera-politikak lehenesten dituzten, mugen kanporatzearen eta segurtasunaren alde egiten duten eta migrazioaren kriminalizazioa iraunarazten duten neurriak indartzen ditu, eta, beraz, mundu-mailako fenomeno honen benetako erronkaka hazten ditu. Izan ere, “migrazioa genero-kontuen eragina duen fenomeno bat da” (migratzaileen gizaeskubideei buruzko errelatore berezia). Beraz, ihes aeragiten duten arrazoiek, bidean topatzen dituzten oztopoek eta helmugan izaten dituzten baldintzek eragin desberdinak dituzte emakumeen migrazio-prozesuetan, eta horien ezaugarriak intersekzionalitatea eta indarkeriakdira[1].

Horregatik, babesgabetasuna iraunarazten duen eta emakumeek migrazio-prozesu eta  jasaten dituzten indarkerien eragin desberdinaka intzatestenez dituen proposamen baten aurrean, migrazio-prozesuen fase guztiei eragiten dieten desberdinkeria sozial estrukturalen eta politika diskriminatzaileen intersekzionalitatea aintzat hartuko duten arau politiko eta migratorien beharra dugu.

EBrenMigrazioaren eta AsiloarenItunean genero-ikuspegiaindartu eta egokitzeko xedearekin, gomendio eta eskakizun hauekaintzat hartzearen premia azpimarratzen dugu.

  1. Genero-ikuspegiaaintzathartukodutenneurriakhartzea. Horrezgain, estatuekkonpromisoahartubeharkoduteemakume eta neskato migratzaileak diskriminazioaren, gehiegikerien eta generoano inarritutako eskubide-urraketen aurrean babesteko migrazioaren etapa guztietan.
  2. Genero- eta eskubide-ikuspegi intersekzionalarenaldeko neurri politiko integralak gehitzeko eskatzea, modu integrale nerantzuteko egungo proposamenak dakarren gizaeskubideen eta emakume migratzaileen eskubideenat zerakadari.
  3. Jatorriko, bitarteko eta helmugako herrialde enarteko lankidetzaren alde egitea mugen kanporatzea eta segurtasuna indartzen duten neurrien aurrean, migratzaileak erdigunean jartzeko eta gizaeskubideak babestuko direla bermatzeko prozesuaren fase guztietan, migrazio-baldintzaedozeindelarik ere. Bereziki kezkagarria da disuasio-politikek salerosketaren xede bihurtzen direnemak umeengan duteneragina. Horrezgain, batzuek migrazio-prozesuei seme-alabekinekiten diete; beste batzuek haurdun ekiten diote prozesuari, eta bestebatzuk, bortxaketen ondorioz, haurdun gelditzen dirabidean.
  4. Mugako prozeduren azelerazioaren neurria berriro planteatzeko eskatzea, atzera kadabaitakar gizaeskubideetan eta emakumeen eskubideetan. Mekanismo horrekatxilotze-zentroak sortzeadakar, eta frogatu da zentro horietanez direla betetzen giza eskubideak; gainera, emakumeak bereziki kalteberak dira gune horietan. Horrezgain, genero-baldintzatik erator litekeen kalte beratasuna identifikatzeko denbora eta baliabideak mugatzenditu: salerosketa, sexu-indarkeria bidean eta genero-arrazoien ondorioz ihes egitea. Azken horrekoz topatu egiten du urraketanahizindarkeriakaintzatestea eta asiloa eskatzea.
  5. Genero-ikuspegiko prestakuntza-ekimenakezartzeanahitaez, migrazio-prozesu ansartuta dauden pertsona, erakunde, agentzia edo zerbitzu guztientzat, giza eskubideen atzerakada, berriro biktima bihurtzea eta emakume eta neskatoenganak otratu diskriminatzailea ekiditeko agintaritza edo administrazio publikoen eskutik, migrazio-prozesuanzehar.

Zure laguntza behar dugu haiena hotsa entzun dadin. Bizitza asko daude jokoan.Sinatu migrazio seguruago baten alde “Emakumeokmartxan” ekimenean.