Preguntes freqüents

En aquesta pàgina, tens les preguntes més freqüents, i les seves respostes, sobre la nostra plataforma. Si necessites més informació, et pots posar enn contacte amb nosaltres.

Una comunitat en línia d’incidència i mobilització social orientada a la participació, al diàleg i a la trobada d’organitzacions i persones preocupades per la justícia social des d’una opció creient.

La finalitat de la plataforma és enfortir, visibilitzar i donar suport a les tasques d’incidència pública que fan les organitzacions socials vinculades a l’Església mitjançant la mobilització de la ciutadania.

Moltes organitzacions i col·lectius socials de l’ecosistema eclesial estem bolcats en l’atenció directa a grups exclosos i vulnerables. No obstant això, aquesta àmplia presència de base no sempre es tradueix en una veu amb rellevància en el debat públic que ajudi a mobilitzar la ciutadania i incidir en les persones que prenen les decisions.

Creiem en la nostra missió com un procés que no es pot limitar a la feina directa, sinó que cal que incorpori les fases d’acompanyar, servir, reflexionar, sensibilitzar i defensar. Malgrat això, ens resulta especialment difícil desenvolupar les últimes fases, sobretot la de defensar.

Visibles.org neix com un projecte conjunt de les obres socials de la Companyia de Jesús amb l’objectiu d’impulsar la incidència i de promoure la mobilització ciutadana al voltant de temes relacionats amb la justícia social en el marc de la doctrina social de l’Església.

Organitzacions i col·lectius social

Participen a la plataforma impulsant CAUSES en què estan implicats i per a les quals sol·liciten el suport i mobilització de la ciutadania per aconseguir canvis.

Ciutadania

Cada persona, a títol particular, participa oferint el seu suport a les CAUSES que comparteix i pot contribuir a la seva difusió.

Entenem per CAUSA una realitat social que es vol transformar per aconseguir més justícia i en la qual la participació ciutadana esdevé fonamental per incidir en aquest canvi.

La plataforma guia la persona que edita la CAUSA, a través d’uns passos senzills, per ajudar-la a reunir els continguts necessaris per editar la CAUSA i sol·licitar la participació ciutadana. Adapta la metodologia del veure - jutjar - actuar a l’esquema següent:

Acosta’t - Què està passant?
Relat de la situació que es vol transformar i de la proposta d’incidència que es promou amb imatges, vídeos, històries personals, etc.

Aprofundeix - Per què?
Ubica els fets en el context i ofereix propostes d’aprofundiment, anàlisi i comprensió amb xifres rellevants, polítiques, informes, enllaços a entrades de blogs, etc. Inclou materials organitzats per saber-ne més, per treballar en grup o a l’aula, per interioritzar i resar.

Dona suport - Què puc fer jo?
Propostes d’acció, participació o adhesió de tipus en línia: signar, enviament de cartes, difusió en xarxes socials, etc., i presencials però que es difonen en línia: concentracions, actes, mobilitzacions, etc.

Celebra - Què hem aconseguit?
Reconeixem, visibilitzem i agraïm els avenços i les fites que hem aconseguit. Fem arribar informació a qui hi participa.

CAUSES a favor de la justícia social en sintonia amb els principis generals de la doctrina social de l’Església, en diferents línies d’acció, com migracions, menors, joves en risc, cooperació internacional, ecologia i medi ambient, economia justa i lluita contra la pobresa, desigualtat, democràcia i participació, drets humans…

Les organitzacions i els col·lectius socials que volen promoure una CAUSA han de sol·licitar el registre a la plataforma a través del formulari  que apareix a Visibles.org.

Un cop admesos, rebran els permisos per poder accedir a un entorn d’edició en línia senzill, des del qual podran editar una CAUSA i comunicar-se amb les persones que hi donin suport.

Totes les CAUSES, abans de ser publicades, han de ser aprovades pel consell de la plataforma, que actua d’acord amb els criteris editorials establerts. Es valora especialment:

 • Que les causes estiguin alineades amb els principis generals de la doctrina social de l’Església.
 • Que les organitzacions que les promouen garanteixin unes capacitats mínimes per poder mantenir i animar la causa.
 • Que cada organització nomeni una persona que faci d’interlocutora i responsable de la causa.

La ciutadania ppot participar i mobilitzar-se a favor de les diferents CAUSES a través de les diferents crides a l’acció que trobarà juntament amb la informació de cadascuna.

Visibles.org està promoguda i liderada pel Sector Social de la Companyia de Jesús d’Espanya i vol ser un espai obert a la participació i a la trobada d’organitzacions socials d’inspiració creient que vulguin mobilitzar-se per la justícia. La Fundació Alboan té delegada la gestió tècnica de la plataforma.

 • Facilita i complementa les accions habituals de les organitzacions, atès que ajuda a concretar i a donar a conèixer situacions d’injustícia i a sol·licitar el suport de la ciutadania.
 • Fa tangibles aquests suports en forma de xifres.
 • Permet ampliar l’abast i arribar a més persones, gràcies a les xarxes socials d’aquests contactes i als enviaments periòdics de la plataforma a través del seu butlletí d’informació.
 • Augmenta i millora la comunicació amb les persones que donen suport a les CAUSES.
 • Els continguts es visualitzen correctament a la pantalla dels smartphones, la qual cosa facilita la recollida de suports i la possibilitat de compartir les CAUSES.
 • Es tracta d’una plataforma multilingüe: castellà, català, gallec i basc.
 • És una plataforma gratuïta.
 • La plataforma és moderada i supervisada d’acord amb la línia editorial, per garantir la qualitat i el rigor de les CAUSES i els continguts publicats.