Signa i mostra el teu compromís amb les persones que migren i busquen refugi

#EmComprometo amb les persones migrants, refugiades i sol·licitants d'asil

Sabem que la mobilitat humana és un fenomen natural i que la nostra societat, és diversa i ho serà cada cop més. Per això, és fonamental promoure una cultura de l'acollida, la diversitat i la convivència.

 

Les persones migrants i en trànsit, les sol·licitants d'asil i refugiades, els menors i joves que migren sols, tenen drets i obligacions que han de ser garantits.

Com a persona compromesa amb els Drets Humans:

 

  1. Afirmo que totes les persones tenen dret a migrar i a cercar un futur digne i segur, i que també tenen dret a ser acollides amb dignitat i hospitalitat.
  2. Rebutjo els prejudicis, els rumors i la criminalització de les persones migrants, d’activistes i de les ONG que defensen els drets humans.
  3. Signo i em comprometo amb les persones que migren i busquen protecció i un espai de pau, a:
  • Manifestar la meva solidaritat, deixant-me afectar per la realitat de les persones germanes que escapen de la violència i la pobresa, rebutjant declaracions falses i xenòfobes.

 

  • Acompanyar a les persones que busquen construir un projecte de futur lluny casa seva, oferint-les suport en la meva comunitat, el meu barri o la meva ciutat.
  • Actuar i defensar, demanant als responsables polítics que protegeixin a aquestes persones de la violència, la repressió i la desigualtat, per tal de preservar la dignitat inherent a tota persona.

El suport de tots i totes, de tota la ciutadania, és molt important. Amb la teva signatura estaràs ajudant a les persones que migren i busquen refugi.

 

 

 

Aquesta iniciativa, inspirada en una petició de la Ignatian Solidarity Network, està promoguda pel Hospitalitat (*) i oberta a totes les organitzacions afins, que comparteixen els seus objectius i que vulguin sumar-se per involucrar la ciutadania i promoure una cultura d'hospitalitat i acollida digna.

(*) Hospitalitat és una iniciativa de les organitzacions de l'Sector Social de la Companyia de Jesús per a la promoció d'una cultura de solidaritat i inclusió amb les persones migrants i refugiades, a través de l'acollida, la cooperació, la incidència, la sensibilització i l'educació, volem generar un espai de comprensió, acompanyament, suport i benvinguda.