Signa i dóna suport a la infància!

Signa i dóna suport a la infància!
A 20 de novembre, Dia Internacional dels Drets dels Infants, la xarxa MIMBRE es posiciona en defensa dels drets vulnerats d'infants, adolescents i joves.

El 20 de novembre, és el Dia Universal de la Infància. La data en què l'Assemblea General de l'ONU va aprovar la Declaració dels Drets dels Infants l'any 1959. Aquesta declaració, que no tenia un caràcter legalment vinculant, no era suficient per protegir els drets de la infància. Després de deu anys de negociacions amb governs de tot el món, líders religiosos, ONG i altres institucions, es va acordar el text final de la Convenció sobre els Drets de la Infància, el 20 de novembre de 1989, el compliment del qual és obligatori per tots els estats que l'han signat, entre ells el nostre.

Exigim als nostres governants que s'impliquin d'una forma decidida i real en el seu desenvolupament.

La xarxa MIMBRE exigim que els drets deixin de ser únicament una formulació teòrica i que la seva aplicació sigui real i es faci present en tots els processos. El Dret a...

  • Ser un nen i nena
  • A créixer en llibertat
  • A una identitat
  • A l'accés a la salut de qualitat
  • A cures especials
  • A una família
  • A una bona educació
  • A protecció i socors
  • A no ser abandonat/da ni maltractat/da
  • A no ser discriminat/da

La xarxa MIMBRE està formada per la Fundación la Vinya, la Fundacion Salut AltaNazaret, la Fundación AmoverseFundación Hogar San Jose, la Fundación P. Montalvo i la Fundación Carles Blanch. Totes aquestes organitzacions es troben dins del Sector Social de la Companyia de Jesús i se centren al voltant de l'àrea de treball amb infància, adolescència i joventut. Després d'un temps de col·laboració i treball conjunt han consolidat una estructura de xarxa ( vegeu info.)

En el nostre horitzó està l'empoderament d'infants i adolescents, com a subjectes de drets i persones amb capacitat de defensar i exigir els seus drets des d'un rol actiu.

Totes les organitzacions de la xarxa treballem cada dia, des dels barris on ens situem, perquè l'aplicació dels drets dels infants sigui real. Som agents de canvi, defensa i prevenció incorporant l'enfocament de drets com a proposta metodològica.

En aquest dia la xarxa MIMBRE i totes les persones vinculades als nostres projectes – educadors i educadores, persones voluntàries, nens i nenes, adolescents, joves, famílies – ens posicionem amb i pels Drets de la Infància.

Aprofundir

Per conèixer més