Compra Pública Ètica: Demana-li al teu ajuntament que consumeixi tecnologia responsable!

Demana-li al teu ajuntament que consumeixi tecnologia responsable!

Per una Tecnologia Lliure de Conflicte.

Signa! I ajuda’ns a fomentar la compra pública ètica de productes electrònics.

Amb la teva signatura demanarem als i les responsables polítics que es comprometin a posar en marxa polítiques de “compra pública ètica”.

Es tracta de que el teu ajuntament, quan necessiti renovar els seus equips informàtics (ordinadors, pantalles, etc.) o adquirir nous productes electrònics (mòbils o tauletes), tingui en compte criteris ètics, socials i mediambientals, i no nomes el preu o les característiques tècniques.

Les administracions públiques gasten anualment milers d’euros en tecnologia i, per tant, poden utilitzar el seu poder de compra per a elegir bens i serveis que ofereixin bons resultats socials. També poden proposar incentius reals a les empreses, per a que desenvolupin una gestió socialment responsable i respectuosa amb els drets humans en les seves cadenes de subministraments.

Actualment les empreses europees que importen mòbils o ordinadors, no tenen l’obligació de rastrejar l’origen dels minerals que s’empren en la seva fabricació i aquests poden procedir de zones en conflicte com l’est de la República Democràtica del Congo, Colòmbia o Myanmar.

En aquestes regions, l’extracció i comercialització il·lícita de minerals (com el tàntal, el wolframi, l’estany i l’or) contribueix al crim organitzat i el finançament de grups armats, dificultant la resolució dels conflictes. Mentrestant, els treballs forçosos, l’explotació infantil o la violència contra les dones formen part de la vida quotidiana en moltes comunitats que depenen de l’extracció manual d’aquests minerals per a poder viure.

La Regulació Europea 2017/821 sobre minerals en conflicte es farà efectiva l’1 de gener del 2021 i obligarà a les empreses que importen minerals directament d’aquestes regions a gestionar adequadament els riscos associats a violacions dels drets humans. No obstant, les empreses que importen components electrònics i productes acabats (aquells que arriben a les nostres mans) no estaran obligats per llei a complir aquesta normativa.

Davant d’aquesta situació, des de la ciutadania tenim l’oportunitat d’exercir la nostra responsabilitat i demanar als ajuntaments que incorporin clàusules específiques en els seus nous contractes de compra de productes electrònics (mòbils o ordinadors) per a que les empreses subministradores duguin a terme la “deguda diligència” en les cadenes de subministrament de minerals

  • L’existència de contractes en vigor no impedeix el compromís de l’ajuntament,ja que si es sumen ara tindran de termini fins l’1 de gener del 2021 per a fer efectiva la inclusió d’aquestes clàusules

Aquesta recollida de signatures és una acció d’incidència online emmarcada en la Campaña Tecnología Libre de Conflicto i promoguda per la ONGD ALBOAN, a la qual s’hi suma: el Servicio Jesuita a Migrantes Valencia.

Amb la teva firma, ens comprometem a presentar aquesta proposta als ajuntaments d’aquells municipis on aconseguim sumar suports suficients.

Signa! Per una compra pública ètica

Signa! Per a que el teu ajuntament compri tecnologia responsable