La Fundació La Salut Alta al Parlament de Catalunya

Actualitat
03 Juny 2022

El Parlament de Catalunya treballa des de fa mesos a la Proposició de Llei de Millora Urbana, Ambiental i Social dels Barris i Viles, una actualització de la Llei de Barris de 2004.

El maig passat Anna Martínez, directora de la Fundació La Salut Alta, ha comparegut al Parlament de Catalunya per apropar a la Generalitat la realitat de les famílies del barri de la Salut de Badalona i fer propostes a la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles.

Ha manifestat el seu agraïment per l'oportunitat de poder acostar la situació de la Salut Alta al Parlament i ha explicat que la seva aposta, per la gent que viu al territori, implica un enfocament global, que inclogui totes les perspectives: urbana, ambiental i social .

Des de la Fundació, després de llegir i analitzar el document en què estan treballant diputats i diputades del Parlament, han elaborat algunes aportacions, necessàries i importants de cara al fet que la Proposició de llei tingui present totes les realitats existents al territori.

D'una banda, com a entitat socioeducativa que treballa amb nens i famílies de Badalona, ​​troben a faltar la mirada educativa i de protecció a la infància, imprescindible per dignificar l'entorn dels nens i adolescents i vetllar pels seus drets.

Creuen que seria bo incorporar al document la necessitat de dinamitzar comunitats on no existeix un sentiment de pertinença al barri i que la Generalitat de Catalunya, des de la seva visió global, actuï de la mà de les entitats socials dels barris, perquè quan la Proposició aterra a les localitats no es converteixi en una llei encara més segregadora.

Atès que hi ha barris com la Salut Alta que contemplen totes les 9 situacions que són considerades com a àrees d'intervencions prioritàries, han proposat analitzar detalladament la realitat de cada territori abans d'incidir-hi per detectar prioritats.

També apunten que cal pensar en la diversitat cultural i la difícil situació econòmica que viuen molts veïns i veïnes. Una visió a llarg termini de tots els processos, que es dugui a terme acompanyada d'actuacions de manteniment a totes les accions de millora que s'executin o planifiquin i sessions informatives que arribin a tota la població.

  •  Podeu accedir a tota la intervenció de la directora de la Fundació Salut Alta aquí.

Fonts: web Fundació La Salut Alta